Chính Sách và Điều Khoản Sử Dụng – CongGameQuocTe.com

Chào mừng bạn đến với trang Chính Sách và Điều Khoản Sử Dụng của CongGameQuocTe.com. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều lệ sau đây.

1. Chấp Nhận Điều Khoản: Bằng cách truy cập và sử dụng CongGameQuocTe.com, bạn đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi những điều khoản và điều lệ được mô tả trong trang này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Quyền Sở Hữu: CongGameQuocTe.com là sở hữu và quản lý bởi công ty chúng tôi. Mọi quyền lợi và quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các đồ họa, logo, và thông tin, đều thuộc sở hữu của chúng tôi.

3. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

4. Trách Nhiệm Người Dùng: Người sử dụng chịu trách nhiệm đầy đủ về việc duy trì bảo mật tài khoản và thông tin cá nhân. Bạn đồng ý không sử dụng trang web của chúng tôi để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp hoặc gây hại cho người khác.

5. Nội Dung Người Dùng: Các đóng góp từ người dùng, bao gồm bài đăng, bình luận, và nội dung khác, cần tuân thủ các quy định và không chứa nội dung vi phạm pháp luật hoặc đạo đức xã hội.

6. Thay Đổi Điều Khoản: Chúng tôi có quyền điều chỉnh và thay đổi các điều khoản và điều lệ này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp theo của bạn sau các thay đổi này được xem là sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản mới.

7. Liên Hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến phản hồi về Chính Sách và Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ email support@conggamequocte.com.

Cảm ơn bạn đã đọc và hiểu rõ Chính Sách và Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi. Chúc bạn có những trải nghiệm tích cực trên CongGameQuocTe.com!

Copyright 2023 Cổng Game Quốc Tế
X